Wat is de circulaire economie volgens Afval van Utrecht?

In een circulaire economie gaan we anders en zuiniger om met grondstoffen en voorkomen we afvalverbranding en milieuvervuiling. Hoe ontwerpen we onze producten anders? Hoe voorkomen we daarmee afval? Op welke manier kunnen we grondstoffen hergebruiken en sluiten we ketens?

Afvalpreventie speelt daarbij een cruciale rol en staat - onder de noemer van refuse of rethink - bovenaan de R-ladder van strategieën van circulariteit. Maar ook als er wel afval ontstaat, wat onoverkomelijk is, zetten we met Afval van Utrecht zo hoog mogelijk op de ladder in. Recover (verbranding met energieterugwinning) en recycling zien we eigenlijk als laatste redmiddelen. Liever nodigen we gemeenten en inwoners uit om naar bijvoorbeeld hergebruik en reparatie te kijken. Het circulaire gedachtegoed willen we verspreiden in Utrecht, op een manier dat iedereen het begrijpt.

Wil jij samenwerken met Afval van Utrecht?

Ja, dat wil ik!