Over ons

Afval van Utrecht is bedoeld voor alle 25 AVU-gemeenten in de provincie Utrecht. Voor de beleidsmakers, de uitvoerders, de afvalverwerkers en natuurlijk de inwoners. Voor iedereen die afval produceert en verwerkt, is Afval van Utrecht dé plek om hands-on informatie te vinden waarmee je direct kunt werken aan de circulaire toekomst van jouw gemeente.

Wat is Afval van Utrecht?

Afval van Utrecht is het programma van Afvalverwijdering Utrecht (AVU) dat inzet op de uitvoering en communicatie van concrete oplossingen die de circulaire ambities van de regio waarmaken. Afval van Utrecht helpt AVU-gemeenten een positiever sentiment ten aanzien van afval te creëren bij hun inwoners. Afval is niet vies, het is een kans om je gebruikte goed in te zetten voor iets nieuws. Als provincie Utrecht willen we volledig circulair zijn in 2050: een samenleving waarin afval verwerkt wordt tot nieuwe grondstoffen en producten, waarin we anders ontwerpen en spaarzamer omgaan met de spullen in de stad. De verbrandingsoven moet leger worden en de grondstoffenvoorraad omhoog.

Afval van Utrecht is bedoeld voor alle 25 AVU-gemeenten in de provincie Utrecht. Voor de beleidsmakers, de uitvoerders, de afvalverwerkers en natuurlijk de inwoners. Voor iedereen die afval produceert en verwerkt, is Afval van Utrecht dé plek om hands-on informatie te vinden waarmee je direct kunt werken aan de circulaire toekomst van jouw gemeente. Spiek je mee van buiten de provincie? Geen probleem. Wij geloven dat goede ideeën niet vaak genoeg ingezet kunnen worden! Staat er iets tussen waar je graag mee aan de slag wil? Neem dan contact met ons op!

Meteen aan de slag

Wat gaan we doen?

Er moet minder restafval komen, simple as that. Met het programma Afval van Utrecht zetten we in op de uitvoering en communicatie van concrete oplossingen die de circulaire ambities van de regio waarmaken.

Door het imago van afval positief te veranderen, veranderen we ook het sentiment dat inwoners ten aanzien van afval hebben. Inwoners staan nu niet of nauwelijks stil bij de weg die hun afval aflegt nadat zij hun vuilniszak hebben weggegooid. Wij willen dit bewustzijn vergroten, zodat het verantwoordelijkheidsgevoel van inwoners groeit met positieve invloed op het sentiment en hun afvalgedrag.

Hoe we dat doen? Om inwoners in staat te stellen om anders met afval om te gaan, zetten wij met Afval van Utrecht in op informatie en communicatie. We geven gemeenten en inwoners concrete handvatten in de vorm van campagnes, samenwerkingen en het uitvoeren van projecten. Zo brengen wij een oude milieustraat vandaag al een stapje dichterbij een circulair ambachtscentrum, en zetten we een provinciebrede campagne voor wasbare luiers op touw, waarbij we ons niet alleen op communicatie maar ook op verkrijgbaarheid focussen.

Meteen aan de slag