Wayfinding op de milieustraat

Lees meer

Ontwerp en aanpak van Afval van Utrecht

Bij het ontwikkelen van ons ontwerp zijn we uitgegaan van tekst, beelden en kleuren die bij elke afvalstroom gangbaar zijn. Niet alleen de pictogrammenset voor huishoudelijke afvalstromen van Rijkswaterstaat, maar ook voorbeelden uit binnen- en buitenland hebben ons geïnspireerd. Vervolgens hebben we de ontwerpen gefinetuned in samenspraak met een aantal gemeenten die we als klankbord raadpleegden. Zo hebben we uiteindelijk een standaard huisstijl ontwikkeld die in elke gemeente te implementeren is.

Om te voorkomen dat borden verwarring of vraagtekens bij bezoekers veroorzaken, zijn duidelijkheid en herkenbaarheid de belangrijkste uitgangspunten van onze wayfinding. Jong, oud, anderstalig, geletterd of ongeletterd: iedereen zou in één oogopslag moeten kunnen zien welke afvalstroom waar wordt ingezameld. Daarom bestaan onze ontwerpen uit een combinatie van beeld, tekst en kleur. Ook uniformiteit in de provincie draagt bij aan herkenbaarheid. Hoe meer gemeentelijke milieustraten dezelfde wayfinding gebruiken, des te groter de bekendheid met afvalstromen er bij inwoners in zal slijten.

Tot slot zorgt de Afval van Utrecht-wayfinding voor een frisse, aantrekkelijke en professionele uitstraling op de milieustraat. Om inwoners bij de transitie naar de circulaire economie te betrekken en hen in staat te stellen hun gedrag te verduurzamen, is een verandering in het sentiment ten aanzien van afval nodig. Ook ten aanzien van het afval (of beter, de grondstoffen!) dat op de milieustraat wordt ingezameld. Een professionele én tegelijkertijd gezellige sfeer laat zien dat een milieustraat geen vieze of onbenullige afvaldump is, maar een betekenisvolle plek van maatschappelijke waarde. Nieuwe wayfinding is een eerste stap om inwoners uit te nodigen anders naar hun afval te kijken en méér met hun grondstoffen te doen.